March 02, 2009

hear me,close to me.


dear jiwa,

boleh saya berteman dengan kamu sampai mati?