October 03, 2010

kau bikin aku layu dan sakit,bodoh


i don't want to lose you,
but you don't want to keep me ,either,DO YOU??